Strateegiline IT-juhtimine ja auditeerimine

IT-süsteemid lähevad aina keerukamaks ja kui see pole põhitegevus, ei saagi keegi hoopis teise valdkonna ärijuhilt nõuda, et ta oleks selles sama kompetentne kui oma alal. Lisaks pole väiksemal ettevõttel tihti võimalik või otstarbekas palgata suurema IT-muutuse tarbeks tegelast, kes sellest üle käib, niisamuti kui suurtelgi ettevõtetel võib olla teinekord kasulik küsida abi kelleltki, kes veel rohkem ja suuremaid IT-süsteeme haldavad -- aga seda ju MAX 123 teeb.

IT-sse on võimalik suhtuda mitut moodi: see võib olla paratamatus, millega tuleb leppida (n-ö huvitavate lisavõimalustega kirjutusmasin), see saab olla oluliselt kontoritööd lihtsustav abiline, ent see võib olla strateegiline eelis või isegi genereerida uut äri. Tänapäeval pole palju järgi neid, kes üritavad IT-d iga hinna eest vältida; seda saab endale lubada vast üksiküritaja või mikroettevõte. Kui ka teine ots, st uue äri genereerimine, pole otseselt MAX 123 rida, saame siin ikkagi aidata sellesamaga – et IT kulutused oleksid optimaalsed ja masinavärk teeks täpselt seda, mida tegema peab. Ja seda pole üldse nii vähe...

  • IT on ühelt poolt midagi möödapääsmatut, mis aga hästi kasutades annab suure ärieelise, teisest küljest aga piisavalt suur omaette valdkond, mille täpse tundmiseta on raske teha...
  • IT projektide juhtimine ei erine muust projektijuhtimisest, ülimalt kasulik oleks vaid mõista, mida õieti juhitakse, st omada laialdasi teadmisi IT-süsteemide toimimisest kõige üldisemas...
  • IT-valdkond on küllaltki spetsiifiline ja kiiresti muutuv, lisaks omab see juba kokkupuudet väga paljude teiste elualadega ja seoses näiteks küberkuritegevuse kasvuga on juurde tekkinud...
  • Eks need riigihanked üks destruktiivne klounaad ole, aga kuni neid tehakse, on kõigile – nii riigile kui pakkujatele – parem, kui võidab siiski parim pakkumine, mitte... ütleme viisakalt;...