Kuidas täita ettevõtjate unistust: et IT ei segaks äri, vaid aitaks sellele tõesti kaasa?

Kas olete tundnud, et teie ettevõtte areng kipub jääma kinni IT taha? Arvutid pole piisavalt kiired, võrk on ebastabiilne, WiFi „luksub“, serveriteenused katkevad, aga kellelgi ei ole mahti sellega tegelda?
See ei ole häbiasi, kui ise kõike ei oska või jõua, vaid arukas inimene küsib siis abi.

 

MAX 123 kasutab lihtsat ja süsteemset IT-nõustamise kontseptsiooni, kusjuures tegemist ei ole pakett-teenusega, vaid teie ettevõttele tullakse appi siis, kui seda on tõesti vaja. „Sageli algab meie koostöö kliendiga pealtnäha lihtsast murest – näiteks serveriga on midagi lahti või võrk ei toimi nagu peaks. Kuulame ta ära, süveneme probleemi, analüüsime, anname nõu, pakume lahendusi ja vajadusel koolitame. Seejuures ei kohusta meie nõuanne klienti millekski, vaid kõigil on vabadus valida vastavalt meie „diagnoosile” endale partner, kellega edasi minna,” tutvustab Vallistu, lisades, et harv pole juhus, kus selgub näiteks, et klient ei vajagi enam CRM-tarkvara jaoks füüsilist serverit, vaid targem on võtta kasutusele hoopis sama äritarkvara pilveteenusena, hoidudes selliselt suurtest investeeringutest oma serveriruumi ning tagades äritarkvara katkematu toimimise ja alati uusima versiooni.

Tema sõnul on see protsess sarnane inimese tervisemuredega: kui teie pea valutab, ei eelda te, et teid saadetaksekohe lõikusele, vaid sellele eelneb põhjalik taustauuring ja mitmed analüüsid. IT osas on oluline tutvuda kõigepealt ettevõtte põhiliste äriprotsesside ning ITtaristuga: mis on hästi ja mis on halvasti
ning mida ja kuidas saab muuta, et muuta firma efektiivsemaks. See ei tähenda täisauditit, vaid ettevõtte IT eest vastutav isik peab lihtsalt vastama asjakohastele küsimustele ja andma spetsiifiliste protsesside puhul IT-lahendustele ligipääsu probleemide kaardistamiseks.

 

Me ei saa kindlasti reklaamida, et IT-sse investeerimine vähendaks IT-kulusid, kuid suures pildis on sealt tulev kasu oluliselt suurem kui väljaminev raha.

Kui lonkab IT, lonkab kogu ettevõtte äritegevus

Fakt on see, et kui lonkab IT, lonkab kogu ettevõtte äritegevus, sest tänapäeval on iga ettevõte rohkemal või vähemal määral IT-ettevõte – IT toetab ettevõtte äriprotsesse. Kahjuks toimub aga väga tihti ettevõtetes IT-alaselt pigem tulekahjude kustutamine, kus lahendatakse probleeme, pannes „lipp lipi ja lapp lapi peale“, omamata päris selget arusaama probleemi juurpõhjusest, kuid selleks, et probleemid enam ei korduks, tuleks aga omada suuremat pilti, analüüsida olukorda ja võtta kasutusele meetmed, mille kaudu saab edaspidi taolisi ettevõtte tegevust pärssivaid kõrvalmuresid vältida.

„Tänasel päeval on ettevõtte tervikliku arengu suhtes IT olukord väga tähtis ning kui see jalg lonkab, lonkab kaasa kogu firma. Arusaadav on see, et kõiki aspekte ei pea ega saagi korraga korda teha, kuid selleks tuleb analüüsida, millised kohad IT-s ettevõttele enim kaikaid kodaratesse loobivad ja need kiired tööd ära teha,” annab Vallistu nõu.

Kui ettevõte ja IT-partner on koostöös leidnud kohad, kuidas IT abil ettevõtte tootlikkust ja äritulu kasvatada ning äri edendada, on mõistetav, et kasvavad mingil määral ka IT-kulud. „Me ei saa kindlasti reklaamida, et ITsse investeerimine vähendaks IT-kulusid, kuid suures pildis on sealt tulev kasu oluliselt suurem kui väljaminev raha,” lubab Vallistu, lisades, et hea IT-partner mitte ainult ei müü ega koolita klienti, vaid juurutab uuendused reaalselt ning aitab kõik sellega seonduvad planeeritud tegevused ellu viia ning ettevõttele kasumit teenida. IT ei ole muust ettevõttest eraldiseisev detail, vaid tänu sellele toimivad rakendused, teenused ja kogu äri.

Samas ei ole ükski IT-juht ega IT-firma võimeline haldama kõiki ärirakendusi ja ITd nullist lõpmatuseni. Nagu ehituses on peatöövõtja, on ka ITs erinevad töötajad: kes tegelevad projekteerimistarkvara, kes raamatupidamise ja kes laolahendustega – selleks aga ei pea olema kõik need inimesed ettevõttes tööl. Ent olemas peab peatöövõtja ehk keegi, kes kõik need lülid omavahel ühendab. Ka MAX 123 kaasab sageli IT-protsesside loomisse koostööpartnereid ning tänu suurele portfooliole ning partneriteringile osatakse vastata ka kõige keerulisematele IT-küsimustele.

„Kahjuks on paljudes ettevõtetes ressursikasutus paigast ära – kõrgharitud ja professionaalne IT-juht lahendab jooksvaid probleeme ja hoiab kasutajate kätt, selle asemel, et teenust arendada. IT on mõeldud inimeste igapäevatöö lihtsustamiseks ja ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks ning meie saame teid siin aidata.”

Loe täpsemalt IT-nõustamise metoodikast siit >

 

Kliendi kommentaar:

MAX 123-ga algas koostöö ca paar aastat tagasi, mil meie ettevõtte IT-alased vajadused olid seoses ettevõtte kasvuga oluliselt muutunud ja tuli leida uus koostööpartner. Ülevõtmise hetkel ei vastanud meie IT-taristu enam meie tegelikele vajadustele, sest meie ettevõtte oli väga lühikese aja jooksul teinud märkimisväärse kasvu, töötajate arv oli pea kolmekordistunud. MAX’i ülesandeks sai esmalt hetkeolukorra kaardistamine ja meie ärivajadustest lähtuva IT-arengukava koostamine. Kuna arendusvajadusi oli palju, pidime need esmalt prioriseerima ja seejärel jagama loogilisteks etappideks terve aasta peale. Alustasime võrgu kaasajastamisest, parandasime võrgu turvalisust ja lõpetasime keskse identiteedihalduse juurutusega ettevõttes. Vahepeale jäi veel hulk tegevusi, mida terve aasta vältel süsteemselt lühikeste sprintidena ellu viisime. Lisaks on MAX 123-l olnud arvestatav roll äriarendusprojektide eestvedamisel, tänu millele oleme saanud tegeleda oma põhitööga, jättes MAXile koostöö koordineerimise erinevate osapoolte vahel.

Oliver Makko
Endover KVB OÜ juhatuse liige

 

Küsi lisa IT-nõustmise kohta!

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*