WiFi-võrgu modelleerimine arvutis

Esmakordselt Eestis oleme võimelised koostama teie ettevõttele detailse WiFi-võrgu leviala kaardi ilma füüsilise kohaletulemiseta. Eelduseks on korruste plaanid ja seinte/lagede materjalide info. Selline arvutis modelleerimine hoiab kokku aega ja raha, sest erinevad Access Point'ide paigutused ja võimsused on võimalik „läbi mängida“ simulaatoris, mitte füüsiliselt kohapeal mõõtmisi tehes.

Tulemuseks on ülevaatlikud 3D-mudelid, kus korruste plaanidel on näha muuhulgas ka levi kattuvused ja ulatus läbi korruste. Lisaks saab iga korruse kohta 15-leheküljelise detailse ülevaade koos WiFi-lahenduse kirjeldusega – Access Point’ide arv, tehniline spetsifikatsioon, leviala, kiirused, kanalite kattuvused jne.

Kui lahendus on heaks kiidetud, siis loomulikult toimub fine-tuning juba kohapeal, et saavutada perfektne tänapäevane tulemus.

Küsi lisa ainulaadse WiFi-võrgu simulatsioonitarkvara [Ruckus ZonePlanner] kohta:

Toomas Perillus
Võrgulahenduste ärisuuna juht
Tel: 512 7916
E-post: toomas.perillus@max.ee