ProSupport Mission Critical on-site 4 h

ProSupport Mission Critical on-site garantii - garantiiteenindus kliendi juures kohapeal, reageerimisajaga kuni 4 tundi.

Iga minut planeerimata serveriruumi seisakuid on tõsine löök produktiivsusele ja üsna sageli võrdub ka saamata jäänud tuluga. Seetõttu on ülioluline, et süsteemi töövõime taasteaeg ei võrduks mitte päevadega vaid pigem tundidega – seda ProSupport Mission Critical pakubki, olles saadaval Delli serveriruumi seadmetele. 

Teenuse kättesaadavus: “ProSupport Mission Critical on-site” garantii teenuste kättesaadavus on mandri-Eestis kuni 150 km Tallinnast. Mujal maailmas osutavad teenust teised Delli ametlikud teenuse partnerid, vaata kontakte siit >

Delli “ProSupport Mission Critical on-site” garantiipakett sisaldab:

 • Väljasõite kliendi juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 4 tunni jooksul.
 • CritSit ehk kriitilise situatsiooni protseduure, mis tähendab seda, et vastavalt probleemi tõsidusele saab klient valida kolme prioriteedi vahel.
  • Severity 1 ehk 1. prioriteet | Ärikriitiliste süsteemide seiskumine
   Üheaegselt toimub telefonidiagnostika, IT-spetsialisti väljasaatmine kliendi juurde ja varuosade erakorraline väljastamine läbi Delli logistikapartneri UPS (isegi siis, kui varuosi või IT-spetsialisti ei pruugi tegelikuses vaja minna).
  • Severity 2 ehk 2. prioriteet | Ärikriitiliste süsteemide töö on häiritud
   Kohene telefoni ja/või kaughalduse teel tehtav tõrkeotsing. Kui 90 min jooksul ei ole probleem lahendatud, sekkub Delli „Escalation Manager“. Vajadusel varuosade ja IT-spetsialisti väljasaatmine pärast telefoni/kaughalduse teel tehtud diagnostikat.
  • Severity 3 ehk 3. prioriteet | Minimaalne risk ärikriitilistele süsteemidele
   Telefoni ja/või kaughalduse teel tehtav tõrkeotsing. Vajadusel varuosade ja IT-spetsialisti väljasaatmine pärast telefoni/kaughalduse teel tehtud diagnostikat.
 • Ingliskeelne telefonitugi 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas:
  • riistvara probleemide korral;
  • Delli OEM tarkvara telefonitugi.
 • Kaughaldustugi tarkvara probleemide korral.
 • Garanteeritud varuosade saadavus Delli varuosade laos.
 • Teenuse osutamisel lähtutakse Delli standarditest, mis tagab osutatavale teenuse täpsuse ja kvaliteedi.
   

Ostes seadme MAX 123-st, pakume lisaks:

 • Eestikeelset telefonituge nii riistvara- kui ka Delli OEM tarvaraprobleemidele.
   

Kuidas teenust osutatakse:

 • Probleemi ilmnemisel helistage:
  • 800 2226 – inglise ja venekeelne tugi;
  • „MAX 123 valvetelefoni number“ (antakse seadme ostuga kaasa) – eestikeelne tugi (ainult MAX 123 käest ostetud seadmete korral). Selleks, et teha esialgne diagnostika on oluline, et helistajal oleksid elementaarsed serveriruumi seadmete kasutamise oskused. Vestluse käigus selgitatakse välja probleemi olemus (riistvaraline või tarkvaraline).
 • Telefonivestluse käigus on vajalikud:
  • seadme seerianumber (Service Tag) ja Teie kontaktandmed;
  • seadme probleemi kirjeldus ja probleemi tõsiduse aste;
  • vajadusel ja telefonitoe juhendamisel seadme esmane diagnostika.
 • Riistvara probleemi korral tuleb spetsialist kohapeale probleemi lahendama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 4 tunni jooksul.
 • Tarkvara probleemi korral lahendatakse seadme probleem telefoni või kaughalduse teel.
   

Kui Te siiski soovite saata Delli seadme MAX 123 garantiiteenindusse kulleri või postiga, siis garantiikäsitluse kiirendamiseks palun täitke eelnevalt garantiiremondi registreerimise (RMA) vorm >