Millised on IT-teenuste tüübid, mida ettevõte vajab edukaks äriks?

IT peab toetama ettevõtte tegevust, olgu see siis tootmine, teenindus, avaliku- või äriteenuse pakkumine või … seda loetelu võiks jätkata lõputult, aga ühine nimetaja on ettevõtte põhitegevus. Kindlasti on ka firmasid, kus IT ongi põhitegevus, aga ka neil on majas IT-teenused, olgu need siis sisseostetud või teostatavad oma ressursside baasil.

IT-teenus on kombinatsioon kolmest elemendist:

 • Inimesed
 • Protsessid
 • Tehnoloogia
   

IT-teenuste lahtimõtestamiseks ja otsuste tegemiseks tuleb vaadelda ja vaagida kõiki kolme. Vajaduse kaardistuse saab teha ise või sisse osta korraliku partneri käest ja selle alusel tuleb ära hinnata võimekus. Kas meil on vajalikud kompetentsed inimesed ja tehnoloogiline võimekus? Kas protsessid toetavad teenuste ladusat toimimist?

Enne strateegiaplaanide ja eelarvete koostamist kerkib alati palju IT-alaseid küsimusi. Igasuguste otsuste tegemiseks on vaja kaardistust. Teenuste otsuste tegemiseks on hea võtta aluseks neljane jaotus:

 • Standardteenused
  Standardsed teenused, mida osutavad teenusepakkujad. Neid saab endale tellida ise või kasutada selleks professionaalset juurutajat/haldajat.
  Näiteks: Office 365 (kontori- ja baastarkvarad:  e-post, failiserver, dokumendihaldus, grupitöörakendused jne) LINK >
 • Äriteenused
  Ettevõtte spetsiifilised teenused, mis toetavad otseselt äritegevust. Neisse peab ettevõte ise palju panustama, aga abiks on kindlasti ka väline partner, kes ärivajadused kiiremini IT-keelde tõlgib.
  Näiteks: tootmise juhtimine, logistikarakendused, ERP- ning SCADA rakendused jne.
 • Tugiteenused
  IT-spetsiifilised teenused, mis toetavad äri- ja standardteenuseid. Äri pool neist tavaliselt midagi teada ei taha ja ei peagi! Nagu sisseostetavate IT-tugiteenuste puhul öeldakse: "mida vähem teid näha on, seda parem!".
  Näiteks: IT-haldus ja monitooring, serveri- ning võrguteenused jne.
 • Professionaalsed teenused
  Neid iseloomustavad kompetents ja spetsiifilised teadmised ehk spetsialistid. Hea kui need on majas olemas, aga tihti on vaja leida lisajõude ka väljaspoolt - juriste, hankespetsialiste jne.
  Näiteks: arendustegevused, eelarvestamine, hankimine, juriidilised teenused jne.
   

Kui nüüd põhimõisted selged ja ärilised vajadused defineeritud, siis saab asuda IT kallale. Aga siiski on vaja analüüsi, sest audit on kõige alus. Sealt saab tõese sisendi igasuguseks planeerimiseks, IT arenguks üldiselt ja teenuste sisseostuks.

Uuri meilt täpsemalt IT-teenuste ning IT-nõustamise metoodika kohta ja telli esialgne analüüs siit:
 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*